Sahibi
Yeni İğne Oyaları

Genel Yayın Yönetmeni
Halil YILDIZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Levent Önal

Reklam Direktörü
Levent Önal

YASAL BİLDİRİMLER İÇİN:

Muhatap : Mesul Müdür Halil YILDIZ